Tuyển dụng

Hiển thị

04:23 - 23/03/2017

Tuyển dụng trình Dược viên có Kinh nghiệm.

Giới thiệu và bán sản phẩm của cty đến hệ thống nhà thuốc trong khu vực .

Xem thêm

14:56 - 07/03/2018

TUYỂN QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC KHU VỰC TÂY BẮC & ĐÔNG BẮC

TUYỂN QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC KHU VỰC TÂY BẮC & ĐÔNG BẮC

Xem thêm

14:59 - 07/03/2018

TUYỂN DỤNG TDV KHU VỰC HÀ NỘI

TUYỂN DỤNG TDV KHU VỰC HÀ NỘI

Xem thêm